Travel

 

 

Jag reser ibland, främst för träffar med män jag känner sedan tidigare.

 

Det går att lämna förfrågningar om du önskar träffa mig på annan ort.